Zihin Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Zihin Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Zihinsel yetersizlik, bireyin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında yaşadığı bir takım sıkıntılardan kaynaklı olarak ortalamanın altındaki zeka işlevi ile birlikte kendine yeterliliğinde, öz bakım ve akademik becerilerinde, iletişiminde, sosyal ve davranışsal becerilerinde yetersiz olma durumudur.

    Zihinsel yetersizlikler hafif, orta ve ağır düzey olmak üzere üç aşamada sınıflandırılır.

HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK

  Zihinsel işlevler bakımından farklılık gösteren kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde eksikleri ve sınırlılıkları olan bireylerdir. Bu bireyler genellikle okula başlama sürecinde fark edilen bireylerdir. Hafif düzeyde yetersizliği olan bireylerin öğrenme hedefleri normal yaşıtlarınınkine benzer olup okuma, yazma, matematik, fen bilgisi, hayat bilgisi gibi temel ders becerileridir.

ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK

  Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan bireyler olarak tanımlanır. Bu düzeydeki bireyler genelde okul öncesi dönemde fark edilebilen bireyler olup öğrenmeleri daha yavaş olmaktadır. Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylere sadece akademik beceri değil uyumsal ve davranışsal eğitimler verilmektedir. Bu bireyler daha yoğun eğitim almaya ve yapılandırılmış ortamlarda eğitim görmeye ihtiyaç duyarlar.

AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK

   Bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik becerilere sahip olamamasından dolayı yaşamı boyunca bakım ve gözetim ihtiyacı olma durumudur. Zihinsel yetersizliği ağır olan bireylerin neredeyse tamamı doğumda ya da hemen sonrasında fark edilmekte, bir çoğunda ek engel ya da sağlık sorunları bulunmaktadır. Bu öğrencilerde hayatlarını kendi yeterliliklerinde geçirmeleri için özellikle öz bakım ve günlük yaşam becerileri ön planda tutulmaktadır.

KURUMUMUZDA YAPILANLAR

 Zihinsel yetersizlik tanısıyla kurumumuza başvuran öğrenciler eğitimlerimizden en üst düzeyde fayda görebilmeleri için öncelikle okulumuzun uzman kadrosu tarafından kaba değerlendirmeye tabii tutulup bireyselleştirilmiş birim kurulu tarafından almaları gereken eğitim programı hazırlanmakta ve aileler bilgilendirilerek onaya sunulmaktadır. Daha sonrasında öğrencilerimizin eğitimi ve gelişimi takip edilmektedir.

ZİHİNSEL YERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN NELER YAPILABİLİR

 • Her şeyden önce çocuğunuzu kabul edin
 • Ebeveyn olarak birbirinizi suçlamayın, suçlu aramayın
 • Çocuğunuzun gelişimi için gerekli olan ilgi ve şefkati ona sürekli gösterin.
 • Çocuğunuzu aileye verilmiş bir ceza olarak görmeyin, onu suçlamayın
 • Çocuğunuzdan utanç duymayın
 • Çocuğunuzun kişisel temizliğine önem verin.
 • Çocuğunuzu aşırı korumayın. Unutmayın ki her zaman yanında olamayabilirsiniz.
 • Çocuğunuzun kendine güvenmesini sağlayın.
 • Çocuğunuzun sosyal, duygusal, kültürel gereksinimlerini karşılamasını sağlayın.
 • Çocuğumuzdan onun kapasitesinin üstündeki becerileri gerçekleştirmesini beklemeyin.
 • Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamayın.
 • Başarılı olduğu her konuda onu ödüllendirin(Bu sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da olmalıdır).
 • Öğreteceğiniz her şeyi tekrarlara dayanarak  alışkanlık haline getirmeye çalışın.
 • Öğreteceğiniz iş ya da konuyu parça parça tekrarlar ile öğretmeye çalışın.


YORUM YAZ
Gönderiliyor.Lütfen Bekleyiniz...